Bảy Ngày Khiêu Chiến

Trang chủ > Sự kiện

Ma Tháp Khiêu Chiến

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày đầu tiên mở máy chủ

Nội dung

Trong ngày đầu tiên mở máy chủ, người chơi sẽ phải tham gia khiêu chiến Ma Tháp vượt tầng. Số tầng khiêu chiến thành công đạt được các mốc quy định sẽ nhận được thưởng nguyên liệu tăng cấp trang bị cho Sủng.

Hướng dẫn tham gia chi tiết Ma Tháp xem thêm tại ĐÂY.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Chiến 7N để mở sự kiện, sau đó chọn mục Ma Tháp.

Phần thưởng

Số tầngTênHìnhSL
15Sủng Nội Đan-110
23Sủng Nội Đan-120
30Sủng Nội Đan-140

Tu Du Ảo Cảnh

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 2 mở máy chủ

Nội dung

Ngày thứ 2 khi mở máy chủ, người chơi sẽ phải khiêu chiến phó bản Tu Du Ảo Cảnh. Số ải phó bản khi khiêu chiến thành công đạt được các mốc quy định sẽ nhận được thưởng nguyên liệu tăng sức mạnh cho trang bị.

Chi tiết hướng dẫn phó bản Tu Du Ảo Cảnh xem thêm tại ĐÂY.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Chiến 7N để mở sự kiện, sau đó chọn mục Tu Du Ảo Cảnh.

Phần thưởng

Số ảiTênHìnhSL
15Tẩy Luyện Tỏa2
Đá Tăng Cấp-110
25Tẩy Luyện Tỏa8
Đá Tăng Cấp-130
30Tẩy Luyện Tỏa20
Đá Tăng Cấp-150

Tinh Anh - Tu Du

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 3 mở máy chủ

Nội dung

Ngày thứ 3 khi mở máy chủ, người chơi cùng đội ngũ của mình sẽ khiêu chiến phó bản Tinh Anh-Tu Du Ảo Cảnh. Số ải phó bản khi khiêu chiến thành công đạt được các mốc quy định sẽ nhận được thưởng nguyên liệu tăng sức mạnh cho trang bị.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Chiến 7N để mở sự kiện, sau đó chọn mục Ảo Cảnh.

Phần thưởng

Số ảiTênHìnhSL
10Đá Cường Hóa-12
Đá Tăng Cấp-110
20Đá Cường Hóa-16
Đá Tăng Cấp-130
30Đá Cường Hóa-112
Đá Tăng Cấp-150

Thần Ma Động

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 4 mở máy chủ

Nội dung

Ngày thứ 4 khi mở máy chủ, người chơi tiếp tục khiêu chiến phó bản Thần Ma Động. Số ải phó bản khi khiêu chiến thành công đạt được các mốc quy định sẽ nhận được thưởng nguyên liệu tăng sức mạnh cho trang bị.

Xem thêm hướng dẫn cách tham gia Thần Ma Động tại ĐÂY.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Chiến 7N để mở sự kiện, sau đó chọn mục Thần Ma Động.

Phần thưởng

Số ảiTênHìnhSL
23Cương Chi Hồn-13
Huyền Thiết-15
28Cương Chi Hồn-19
Huyền Thiết-115
33Cương Chi Hồn-115
Huyền Thiết-125

Tinh Anh - Thần Ma

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 5 mở máy chủ

Nội dung

Ngày thứ 5 khi mở máy chủ, người chơi cùng đội ngũ tiếp tục khiêu chiến phó bản Tinh Anh-Thần Ma Động. Số ải phó bản khi khiêu chiến thành công đạt được các mốc quy định sẽ nhận được thưởng nguyên liệu tăng sức mạnh cho trang bị.

Xem thêm hướng dẫn cách tham gia Tinh Anh-Thần Ma Động tại ĐÂY.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Chiến 7N để mở sự kiện, sau đó chọn mục Thần Ma.

Phần thưởng

Số ảiTênHìnhSL
23Cương Chi Hồn-13
Huyền Thiên Thạch-12
28Cương Chi Hồn-19
Huyền Thiên Thạch-16
33Cương Chi Hồn-115
Huyền Thiên Thạch-112

Boss Khiêu Chiến

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 6 mở máy chủ

Nội dung

6 ngày kể từ lúc mở máy chủ, người chơi khi tiêu diệt Boss đạt số lượng yêu cầu sẽ nhận được thưởng lớn từ hệ thống, số lượng Boss tiêu diệt càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng lớn.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Chiến 7N để mở sự kiện, sau đó chọn mục K.Chiến Boss.

Phần thưởng

Số Boss
TênHìnhSL
2Vàng Khóa20
Mảnh Thủy Tinh Tím2
8Vàng Khóa100
Mảnh Thủy Tinh Tím8
16Vàng Khóa500
Mảnh Thủy Tinh Tím15

Hộ Tống Tiêu Xa

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 7 mở máy chủ

Nội dung

7 ngày kể từ lúc mở máy chủ, người chơi khi tiến hành hoạt động Vận Tiêu sẽ nhận được điểm tích lũy, số điểm tích lũy đạt đến các mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng Chiến 7N để mở sự kiện, sau đó chọn mục Vận Tiêu.

Phần thưởng

Điểm
TênHìnhSL
60Vàng Khóa20
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan2
120Vàng Khóa100
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan6
180Vàng Khóa500
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan12