Phúc Lợi Thẻ Nạp

Trang chủ > Sự kiện

Quà Nạp Lần Đầu

07/04/16

Giới thiệu

Lần đầu tham gia Ma Kiếm Truyền Kỳ chỉ cần nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ sẽ được nhận lại ngay 100% Vàng Khóa cùng gói quà tặng trị giá 2888 Vàng bao gồm thời trang Cánh lấp lánh, Vũ khí +10 cực phẩm cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Nhận thưởng bằng cách nhấp vào biểu tượng sự kiện Nạp Lần Đầu.

Phần thưởng

Phần thưởngHìnhSL
Thiên Sứ Chi Dực1
Vũ Khí Tiêu Dao Cấp 40
(Cường hóa +10)
1
Tiền Đồng Khóa18 vạn
Thẻ Ma Xích Tiêu Kiếm1
Đá Cường Hóa-110
Trưởng Thành Đan10
Tuyệt Địa Tầm Bảo Đồ5
Tẩy Luyện Tỏa5
Đá Cường Hóa-210
Thần Giao Đan-120
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan10
Đá Tẩy Luyện-310

Thất Nguyệt kính bút

Quà Nạp Tiếp Theo

07/04/16

Giới thiệu

Sau khi hoàn thành nạp nhận quà lần đầu, người chơi sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn với Quà Nạp Tiếp Theo khi nạp thêm 88 Vàng. Tham gia sự kiện bằng cách nhấp vào biểu tượng sự kiện Nạp.

Lưu ý

Sự kiện Quà Nạp Tiếp Theo chỉ xuất hiện khi người chơi đã hoàn thành sự kiện Quà Nạp Lần Đầu.

 

Phần thưởng

Phần thưởngHìnhSL
Nhẫn Tím Chân - Xích Tiêu Giới1
Tinh Luyện Thần Thạch1
Cương Chi Hồn-110
Đá Tăng Cấp-15
Huyền Thiết-15
Túi Bảo Thạch-22

Quà Nạp Mỗi Ngày

07/04/16

Giới thiệu

Mỗi ngày người chơi nếu nạp vào Ma Kiếm Truyền Kỳ đạt đến đến những mốc yêu cầu sẽ được nhận ngay các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn với những vật phẩm vô cùng quý hiếm. Tham gia sự kiện bằng cách nhấp vào biểu tượng sự kiện Nạp Ngày.

Phần thưởng

 

Vàng nạpPhần thưởngHìnhSL
100 VàngTrưởng Thành Đan10
Thần Giao Đan-15
Đá Cường Hóa-15
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan5
300 VàngTrưởng Thành Đan10
Thần Giao Đan-15
Đá Cường Hóa-15
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan5
Tinh Nguyên Đan5
700 VàngTrưởng Thành Đan20
Thần Giao Đan-15
Đá Cường Hóa-15
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan10
Tinh Nguyên Đan5
Cương Chi Hồn-110
1,000 VàngTrưởng Thành Đan20
Thần Giao Đan-110
Đá Cường Hóa-15
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan20
Tiêu Hồn Đan5
Tinh Nguyên Đan10
Cương Chi Hồn-120
2,000 VàngTrưởng Thành Đan40
Thần Giao Đan-120
Đá Cường Hóa-210
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan30
Tiêu Hồn Đan10
Tinh Nguyên Đan10
Thần Giao Bảo Hộ Phù2
Tương Tư Ngọc Bội20
5,000 VàngTrưởng Thành Đan60
Thần Giao Đan-220
Đá Cường Hóa-220
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan50
Tiêu Hồn Đan10
Tinh Nguyên Đan10
Thần Giao Bảo Hộ Phù5
Tương Tư Ngọc Bội30
Sủng Kỹ Năng Tăng Sao Đan-120
10,000 VàngTrưởng Thành Đan100
Thần Giao Đan-230
Đá Cường Hóa-230
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan70
Bách Vạn Tiên Hồn Đan2
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan2
Phù Cường Hóa-22
Tương Tư Ngọc Bội50
Sủng Kỹ Năng Tăng Sao Đan-130
Tinh Luyện Thần Thạch2
20,000 VàngTrưởng Thành Đan200
Thần Giao Đan-240
Đá Cường Hóa-240
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan100
Bách Vạn Tiên Hồn Đan5
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan5
Phù Cường Hóa-24
Túi Bảo Thạch-54
Tàn Kiếm Toái Phiến3
Tử Thủy Tinh2

 

 

Quà Nạp Tích Lũy

07/04/16

Giới thiệu

Người chơi khi tiến hành nạp tiền vào game nếu điểm tích lũy đạt đến các mốc quy định sẽ nhận được nhiều phần thưởng rất hấp dẫn. Tham gia sự kiện bằng cách nhấp vào biểu tượng Sự Kiện, sau đó chọn Tích Lũy.

Phần thưởng

Mốc
tích lũy
TênHìnhSL
500 VàngĐồng Khóa5 vạn
Địa Mạch Linh Châu5
Tuyệt Địa Tầm Bảo Đồ5
Huyền Thiết-15
Trưởng Thành Đan5
Đá Tăng Cấp-15
Đá Cường Hóa-15
1,000 VàngĐồng Khóa10 vạn
Thẻ Ảo Hóa Kim Long1
Thẻ Ma Đại Hoàng1
Tiên Hồn Đan10
Bạch Hổ Tinh Phách1
Đá Tăng Cấp-110
Tinh Nguyên Đan10
2,000 VàngĐồng Khóa20 vạn
Quái Vật Liệp Nhân Túc Tích1
Phù Cường Hóa-31
Đá Tẩy Luyện-310
Trưởng Thành Đan10
Huyền Thiết-110
Thần Giao Bảo Hộ Phù5
Cương Chi Hồn-15
5,000 VàngĐồng Khóa30 vạn
Quái Vật Liệp Nhân Y Phục1
Phù Tăng Cấp-12
Đá Khí Huyết-41
Đá Cường Hóa-115
Đá Tăng Cấp-210
Huyền Thiết-25
Sủng Nội Đan-120
10,000 VàngĐồng Khóa40 vạn
Quái Vật Liệp Nhân Bối Sức1
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan1
Thẻ Ma Lý Lăng1
Đá Tẩy Luyện-330
Trưởng Thành Đan20
Đá Công Kích-51
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan20
Cương Chi Hồn-120
Phù Cường Hóa-22
20,000 VàngĐồng Khóa50 vạn
Quái Vật Liệp Nhân1
Tử Thủy Tinh1
Vạn Niên Kim Tằm Vương1
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan1
Thẻ Ma Ngự Kiếm Phi Hành1
Đá Tẩy Luyện-330
Tẩy Luyện Tỏa20
999 Đóa Hồng1
Kinh Nghiệm Thẻ Ma-32
Cương Chi Hồn-130
Phù Cường Hóa-32
50,000 VàngĐồng Khóa68 vạn
Tọa Kỵ Thiên Triều Thần Thú1
Tử Thủy Tinh2
Huyền Thiên Thạch-110
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan30
Đá Cường Hóa-310
Thần Giao Đan-220
Bát Quái Thạch Cấp 420
Thẻ Ma Thiên Xà Trượng1
Tinh Luyện Thần Thạch5
Đá Tăng Cấp-220
Cương Chi Hồn-130
100,000 VàngĐồng Khóa88 vạn
Vạn Niên Kim Tằm Vương1
Tọa Kỵ Tiến Cấp Đan50
Tử Thủy Tinh3
Thần Bí Bảo Châu50
Thần Giao Đan-250
Bách Vạn Tiên Hồn Đan2
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan2
Trưởng Thành Đan50
Đá Tẩy Luyện-340
Phù Cường Hóa-33
Huyền Thiết-215
200,000 VàngĐồng Khóa138 vạn
Đá Công Kích-71
Đá Bạo Kích-71
Thủy Tinh Cam1
Đá Tẩy Luyện Công Kích 10 Sao2
Phù Cường Hóa-35
Bách Vạn Tiên Hồn Đan3
Bách Vạn Tinh Nguyên Đan4
Đá Tẩy Luyện-420
Cương Chi Hồn-220
Bách Niên Kim Tằm Vương1