Tám Ngày Đua Top

Trang chủ > Sự kiện

Top Cấp Độ

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 3 sau khi mở máy chủ

Nội dung

Vào lúc 24:00 ngày thứ 3 sau khi mở máy chủ, người chơi có cấp độ cao nhấtkhông dưới cấp 60 sẽ nhận được Ma Lục Giới (duy nhất toàn máy chủ). Ngoài ra toàn bộ người chơi tại máy chủ đạt được yêu cầu cũng sẽ nhận thưởng.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng SV Mới để mở sự kiện.

 

Phần thưởng

Mức thưởngPhần thưởngHìnhSL
Cá nhânMa Lục Giới1
Toàn máy chủKinh Nghiệm Phù-15

 

 

Top Mỹ Nữ

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 2 sau khi mở máy chủ

Nội dung

Vào lúc 24:00 ngày thứ 2 sau khi mở máy chủ, người chơi sở hữu Mỹ nữ có lực chiến cao nhấtkhông dưới 3000 sẽ nhận được Thần Giao Hộ Phù. Ngoài ra toàn bộ người chơi tại máy chủ đạt được yêu cầu cũng sẽ nhận thưởng.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng SV Mới để mở sự kiện.

Phần thưởng

Mức thưởngPhần thưởngHìnhSL
Cá nhânThần Giao Bảo Hộ Phù10
Toàn máy chủThần Giao Đan-15

Ma Thành Chủ

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 3 sau khi mở máy chủ

Nội dung

Vào lúc 24:00 ngày thứ 3 sau khi mở máy chủ, người chơi nào đạt được Thành chủ trong Công Thành Chiến sẽ nhận được Ma Lục Hộ Phù (duy nhất toàn máy chủ). Ngoài ra toàn bộ người chơi tại máy chủ đạt được yêu cầu cũng sẽ nhận thưởng.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng SV Mới để mở sự kiện.

Phần thưởng

Mức thưởngPhần thưởngHìnhSL
Cá nhânMa Lục Hộ Phù1
Toàn máy chủĐá Tăng Cấp-18

Top Ma Sủng

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 4 sau khi mở máy chủ

Nội dung

Vào lúc 24:00 ngày thứ 4 sau khi mở máy chủ, người chơi sở hữu Sủng có lực chiến cao nhấtkhông dưới 10,000 sẽ nhận được Ma Lục Giới (duy nhất toàn máy chủ). Ngoài ra toàn bộ người chơi tại máy chủ đạt được yêu cầu cũng sẽ nhận thưởng.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng SV Mới để mở sự kiện.

Phần thưởng

Mức thưởngPhần thưởngHìnhSL
Cá nhânMa Lục Giới1
Toàn máy chủTrưởng Thành Đan5

Top Cường Hóa

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 5 sau khi mở máy chủ

Nội dung

Vào lúc 24:00 ngày thứ 5 sau khi mở máy chủ, người chơi có Điểm cường hóa cao nhấtkhông dưới 90 sẽ nhận được Túi Đồng 888,888. Ngoài ra toàn bộ người chơi tại máy chủ đạt được yêu cầu cũng sẽ nhận thưởng.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng SV Mới để mở sự kiện.

Phần thưởng

Mức thưởngPhần thưởngHìnhSL
Cá nhânQuà Đá Cường Hóa
(Mở ra sẽ nhận được:
Đá Cường Hóa-2 x10
Đá Cường Hóa-3 x10
Phù Cường Hóa-2 x5)
1
Toàn máy chủĐá Cường Hóa-13

 

Top Tọa Kỵ

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 6 sau khi mở máy chủ

Nội dung

Vào lúc 24:00 ngày thứ 6 sau khi mở máy chủ, người chơi sở hữu Tọa kỵ có lực chiến cao nhấtkhông dưới 3600 sẽ nhận được Ma Lục Hạng Liên (duy nhất toàn máy chủ). Ngoài ra toàn bộ người chơi tại máy chủ đạt được yêu cầu cũng sẽ nhận thưởng.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng SV Mới để mở sự kiện.

Phần thưởng

Mức thưởngPhần thưởngHìnhSL
Cá nhânMa Lục Hạng Liên1
Toàn máy chủTọa Kỵ Tiến Cấp Đan2

Top Bảo Thạch

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 7 sau khi mở máy chủ

Nội dung

Vào lúc 24:00 ngày thứ 7 sau khi mở máy chủ, người chơi có Điểm lực chiến bảo thạch cao nhấtkhông dưới 6000 sẽ nhận được Đá Bạo Kích-5. Ngoài ra toàn bộ người chơi tại máy chủ đạt được yêu cầu cũng sẽ nhận thưởng.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng SV Mới để mở sự kiện.

Phần thưởng

Mức thưởngPhần thưởngHìnhSL
Cá nhânĐá Bạo Kích-71
Toàn máy chủTúi Bảo Thạch-21

 

Top Hệ Phái

07/04/16

Giới thiệu

Thời gian

Ngày thứ 8 sau khi mở máy chủ

Nội dung

Vào lúc 24:00 ngày thứ 8 sau khi mở máy chủ, ở mỗi môn phái, người chơi có lực chiến của môn phái cao nhấtkhông dưới 36,000 sẽ nhận được Vũ khí Ma Lục của hệ phái (duy nhất toàn máy chủ). Ngoài ra toàn bộ người chơi tại máy chủ đạt được yêu cầu cũng sẽ nhận thưởng.

Tham gia

Nhấp vào biểu tượng SV Mới để mở sự kiện.

Phần thưởng

Mức thưởngPhần thưởngHìnhSL
Cá nhânVũ khí Ma Lục1
Toàn máy chủHuyền Thiết-13